Senast uppdaterad
2009-03-07

Folketshus
Sjukhemmet
Prästgården

Missionshuset
Biblioteket
Övriga